Еп.8: Protoss

История на Protoss, кратко въведение 

 

Нагласа срещу расите

  • Каква е нагласата за ранна - мид-гейм (средната част) - късна игра
  • На какви композиции се разчита: vs Zerg, vs Terran, vs Protoss 

 

Protoss vs Terran: спиране на терански пушове 

  • Еволюция на rvr контрола
  • Contain
  • Flank 
  • Zealot – mine dragging/zealot bombing: Reach vs iloveoov

 

Tips & Tricks 

Много хора не оценяват факта, че Protoss е расата, консистентно изискваща най-много контрол и в която, за да бъдеш конкурентен срещу другите раси, е нужно, задължително, да умееш да изпълняваш добре всичко в арсенала си.

Трикове с Protoss

Репове (replays)

  • Pylon Prison: Eriador PvP
  • Cannon Rush: Danny vs Strafe

Примерни игри с мачове срещу всяка раса 

Допълнителни материали: 

Replays:

Статии и гайдове:

Контакти