Еп.4: Micro I

Дефиниция 

Micro is not adding another ability to the unit and making players press the button every 5-10 seconds to micro. Micro is an constant action of unit movement, mouse clicking, precision, and timing. It is giving us a unit that performs its basic role with minimal effort, but can do amazing things in good hands. 

 

Command - Shortcut - Definition 

Attack - - Attacks any unit in range and follows 

Hold Position- - Holds the Position and only attacks when opponent is in reach. Does not follow units 

Move - - moves from A to B and does nothing else 

Patrol - P (Q) - Patrols between two or more spots. Attacks and follows incoming units 

Stop - - Stops any action 

Gather - - Gather Minerals (Workers only) 

Set rally point (Buildings) - Right Click / R - Sets up rally point 

 

 

Тъжната картинка на изкуствения интелект в StarCraft 

 

 

Screen Keys & Hotkeys 

Трябва да се ползват, за да можем да имаме повече време да се борим със глупавия интелект на единиците. 

Други примери - анализ на ефикасните действия  

 • BWChart – on screen
 • Replays: Nada vs Bisu – hotkeys, action distribution 
 • Hero vs bisu -  hotkeys and action distribution 

 

Развитие на началната игра 

Анализ на една игра между Snow и MotO 

 • Replay: snow vs mot0 – 23 min 
 • Army positioning, значение на картата в избора на стратегия 
 • Zealot bombing 
 • Дропшип микро - от Boxer до Snow: Dropship micro, Rvr micro
 • Позициониране на армията: Фланкове, Choke, Съобразяване с картата 

 

Трите основни стълба на контрола 

 • Използване на hotkeys
 • Разделяй и владей - атака на няколко фронта
 • Обгради и разруши

 

Преминаване през минерални линии  

 • Чрез работник 
 • Чрез сграда, приземяване (Notable game: NaDa vs YelloW @Blizzcon 2005 - replay to watch)

 

Препоръчани материали: 

Препоръчани статии:

Обяснение за поведението на единиците 
Регенерация 
Колко щети нанасят различните видове атака

 

BWChart - програма за анализ на риплеи 

 

Replays: 

MotO vs Snow
NaDa vs YelloW
Snow vs Free[f0u]
herO vs Bisu
Bisu vs Nada

 

YouTube: 

Retarded units of Starcraft BW

Контакти