Еп.12: Практика

Истории от Българския StarCraft (10 min)


Карти за тренировкa и подготовка в StarCraft


  1. За да можете да играете някоя от картите, първо трябва да имате инсталиран StarCraft. 
  2. Запазете някои от долупосочените карти (*.scm, *.scx).
  3. За да ги откриете в играта, трябва да запазите картите (файловете) във вътрешна папка в C:\Documents\Starcraft\Maps\.
  4. Когато стартирате играта, тя трябва да бъде с Game Type: Use Map Settings.

Изиграни карти в предаването


Разделяне на работници


Vultures vs Dragoons


Тренировка на hotkeys


Dragoon-и срещу мини без детектор

Тренировка за късна игра със зерг срещу теран


Допълнително препоръчани карти за тренировка

Replays от изиграните игри в предаването


Контакти